Skip to main content

Popis průběhu testu aditiva Gaslube Special P1000

Problém se „zaklepanými“ ventily při provozu na LPG nevznikne po ujetí řádově stovek kilometrů na LPG, ale jedná se o dlouhodobý proces, který v závažný problém vyústí až po několika desítkách tisíc km ujetých na LPG. Spolehlivou účinnost prostředků používaných jako aditivum pro ochranu „měkkých ventilů“ tedy nelze ověřit žádným krátkodobým testem v laboratoři či zkušebně.
      Problém předčasného „zaklepání“ ventilů je právě proto velmi zákeřný proces. Mnoho lidí jezdí (bez aditivace) se svým vozidlem na LPG v domnění, že je vše v pořádku. Závada se může projevit třeba i po 50.000 km. Takové množství kilometrů mnoho uživatelů urazí za delší dobu než 2 roky. Nezodpovědná či neprofesionální montážní dílna LPG, která při montáži dostatečně důrazně neupozornila zákazníka na možný problém už tedy může být tzv. “z obliga“: Záruku na poškození motoru z důvodu provozování na LPG bez aditivace již není možné uplatnit.
      V tu chvíli je na místě otázka: „Vyplatilo se vůbec přestavět vozidlo na LPG a provozovat jej bez použití aditivace, když vzniklá škoda na motoru může snadno přesáhnout sumu, kterou jste provozem na LPG uspořili za celou dobu provozu?“
Proto přední německý výrobce aditiv firma ERC zvolila maximálně průkaznou a nevyvratitelnou formu dlouhodobého testu účinnosti aditiva Gaslube v režii prestižního institutu ověřování a monitoringu kvality TÜV Nord.
      U testovaného vozidla Kia Ceed bylo provedeno počáteční měření ventilových vůlí před začátkem testu pracovníky TÜV Nord. Roveněž byly zaplombovány veškeré komponenty (víko ventilů, řídící jednotka LPG, dávkovací jednotka aditiva atd.) související s testem tak, aby s nimi nikdo nemohl manipulovat.
      Vozidlo bylo podrobeno detailní prohlídce na pracovišti TÜV Nord každých 15.000 km. Tato prohlídka proběhla vždy komisionelně a byla vždy zdokumentována. Měření ventilových vůlí provádí vždy ten samý člověk aby byla co nejvíce eliminována možnost kombinace různých chyb měření. Po kontrole byly demontované kryty opět zaplombovány. Byly vyčteny pracovní časy motoru na benzín i na LPG z řídící jednotky plynu aby byl zdokumentován a zohledněn skutečný čas práce motoru na LPG. Veškeré tyto informace byly zaprotokolovány.
Test Gas Lube

                               Kit elektronického dávkování aditiva Elektronic Valve Protector