Skip to main content

Viskozita aditiv LPG – jaké jsou rozdíly u jednotlivých značek produktů?

Aditiva pro ochranu motorů provozovaných na LPG nebo CNG jsou vyráběna na bázi vysoce vzlínavé kapaliny – oleje ve kterém jsou rozpuštěny speciální přísady které vykonávají účinek ochrany exponovaných částí motoru. Kapalina je tedy pouze jakési dopravní médium prostřednictvím kterého se účinné látky dostanou na ta správná místa v motoru. Vlastnosti nosného média – oleje jsou dány zejména viskozitou.

Viskozita aditiv LPG je důležitý parametr pro nastavení dávkovacího zařízení které odměřuje správné množství aditiva LPG dodávané do motoru. Velmi závislé na viskozitě aditiv LPG je především podtlakové dávkovací zařízení které je nejčastěji používáno jako nejlevnější řešení aditivace motoru na LPG nebo CNG. Přesnost a spolehlivost dávkování aditiva LPG podtlakovým dávkovacím zařízením s jehlovým ventilem a skleničkou závisí na co nejmenších změnách viskozity použité kapaliny.

Změna viskozity aditiva LPG je závislá především na její teplotě. Změna teploty má tedy významný vliv na přesnost dávkování aditiva podtlakovým dávkovacím  zařízením. Proto je nutné u těchto jednoduchých dávkovacích jednotek provádět pravidelnou kontrolu správnosti dávkování s ohledem na změny teploty okolí. V zimě bude nutné jiné nastavení jehlového ventilu než ve vysokých letních teplotách.

Důležitý údaj o viskozitě je také v případě, kdy chcete přejít na jinou značku aditiva. Je nutná kontrola vizkozního čísla kapaliny a v případě, že je odlišné od předešlé hodnoty, je nutné nové seřízení jehlového ventilu dávkovací podtlakové jednotky.

V případě použití elektronického dávkovacího zařízení Electronic Valve Protector není viskozita aditiv LPG tak zásadní jako u podtlakového dávkování. Hodnota viskozity se u tlakového elektronického dávkování zadává při nastavení konfigurace tlakové dávkovací jednotky. Jednotka s tímto číslem potom pracuje při výpočtu velikosti dávky aditiva. Vzhledem k tomu, že tlakové dávkování je založeno na funkci pístové pumpy, nemá změna viskozity aditiva vlivem teplotních změn žádný zásadní význam ve srovnání s podtlakovými dávkovacími jednotkami.

Viskozní čísla nejpoužívanějších aditiv LPG

viskozita aditiv lpg

 17  V-Lube LPG Valve Saver 

viskozita aditiv lpg

 19  Gas Lube Premium 

viskozita aditiv lpg

 19  Gas Lube Special P1000 

viskozita aditiv lpg

 19  JLM Valve Saver Fluid 

viskozita aditiv lpg

 19  Flash Lube 

viskozita aditiv lpg

 29  Intec Valve Protect 

viskozita aditiv lpg

 51  Valve Lube Special 

viskozita aditiv lpg

 60  Liqui Moly LPG Valve Saver 

Aditiva LPG pro ochranu Vašeho motoru při provozu na plyn