Při provozu motoru na alternativní pohon LPG, nebo CNG, kdy nejsou použita LPG aditiva hrozí poškození motoru předčasným „zaklepáním“ ventilů a jejich sedel

Automobilový benzín obsahuje přidané ochranné látky, tzv. aditiva, která jsou přidávána již v rafinérii. Tyto látky zajišťují ochranu částí motoru ve spalovacím prostoru podle normy DIN EN 589.

 Alternativní palivo propanbutan, známé také po názvem „autogas“ či u nás běžně používanou zkratkou LPG (z angl. „liquefied petroleum gas“, tedy „zkapalněný ropný plyn“)  LPG aditiva neobsahuje, a to z několika důvodů:

Propan-butan se používá jako topný plyn a alternativně jako pohonná hmota. Tyto dva způsoby využití LPG rafinérie v podstatě nerozlišují. Přidávání LPG aditiva přímo do kapaliny – stejně jako je tomu u benzínu – v praxi není možné, protože LPG je sice skladováno v kapalné formě stejně jako benzín, ale do motoru je LPG dávkováno již odpařené, tedy v plynné formě. Na rozdíl od benzínu, který je vstřikován do sacího kanálu před sací ventil motoru ve formě kapalné, a teprve po vstřiku se odpařuje. Na první pohled to nevypadá jako zásadní rozdíl, ale opak je pravdou. Plynové vstřikovače jsou velmi choulostivé na mechanické nečistoty, vznikající jako vedlejší produkt při změně skupenství – tedy při splynování kapalného propan-butanu v reduktoru neboli splynovači, a proto je nutné plyn před vstupem do vstřikovačů filtrovat. Z tohoto důvodu není možné přidávat aditiva LPG do kapalné fáze. Složky  LPG aditiva jako jsou oleje, minerální a anorganické přísady , které se neodpaří spolu s LPG  by vlastně ucpaly filtr plynné fáze a následně poškodily vstřikovače plynu.

Ochrana Vašeho motoru při provozu na LPG s osvědčenými aditivy

100%

Odpovědí na tento problém je aditivum firem ERC, V-Lube a JLM, které vyvinuly vysoce účinné přísady Gaslube a JLM, určené pro ochranu ventilů a ventilových sedel pro motory spalující LPG a CNG. Tato aditiva LPG  plně uspokojují potřeby moderních benzínových motorů, jejichž ventily a ventilová sedla jsou vystavena působení vyšší teploty hoření a úplné absenci obsahu aditiv  ve spalovaném LPG či CNG.

Přimazávání ventilů motorů na LPG a CNG

Účinná ochrana ventilů a ventilových sedel motorů na LPG a CNG

Nejprodávanější LPG aditiva na LPGPROFI. Kliknutím na obrázek přejdete do eshopu

Gaslube Special 1LLPG aditiva

390

za kuslpg aditiva Gaslube Special

Gaslube Premium 1LLPG aditiva

310

za kusGaslube Premium

Gaslube Premium 5LLPG aditiva

1310

za kusGaslube5l

JLM valve saver fluid 1LLPG aditiva

465

za kuslpg adiitiva JLM valve saver fluid

Flashlube 1LAustralské aditivum LPG

495

za kusflashlube 1litr

Flashlube 5LAustralské LPG aditivum v 5 litrovém balení

1690

za kusflashlube 5litrů

JLM valve saver fluid 1LAditivum holandské značky JLM

465

za kuslpg adiitiva JLM valve saver fluid

JLM Valve Saver Fluid 5LLPG aditivum JLM v 5 litrovém balení

1680

za kusJLM Valve Saver Fluid
Ochrana ventilů při provozu na LPG a CNG