Evropská jednička v aditivech LPG a CNG

Německá firma ERC je výrobcem špičkových aditiv pro plynové motory používající k pohonu LPG a CNG. Účinnost aditiv Gaslube Special a Gaslube Premium byla mnohokrát ověřena v nezávislých testech renomovaných zkušeben

Read More

Účiná ochrana ventilů při provozu na LPG a CNG

Kvalitní aditivum LPG Valve Saver Fluid australského výrobce Flashlube.

Read More

Holandský výrobce špičkových aditiv LPG a CNG

Aditivum pro ochranu ventilů a jejich sedel u motorů poháněných LPG, nebo CNG s ověřenou účinností.

Read More

Při provozu motoru bez aditiva LPG a CNG na alternativní pohon plynem hrozí riziko poškození motoru předčasným zaklepáním ventilů

       Automobilový benzín obsahuje přidané ochranné látky, tzv. aditiva, která jsou přidávána již v rafinérii. Tyto látky zajišťují ochranu částí motoru ve spalovacím prostoru podle normy DIN EN 589.

Aditiva LPG pro ochranu ventilů při provozu na LPG a CNG

Aditiva LPG eliminují předčasnou ztrátu ventilových vůlí u motorů na LPG a CNG

Alternativní palivo propan-butan, známé také po názvem „autogas“ či u nás běžně používanou zkratkou LPG (z angl. „liquefied petroleum gas“, tedy „zkapalněný ropný plyn“) aditiva LPG neobsahuje, a to z několika důvodů:

Propan-butan se používá jako topný plyn a alternativně jako pohonná hmota. Tyto dva způsoby využití LPG rafinérie v podstatě nerozlišují. Přidávání aditiva LPG přímo do kapaliny – stejně jako je tomu u benzínu – v praxi není možné, protože LPG je sice skladováno v kapalné formě stejně jako benzín, ale do motoru je LPG dávkováno již odpařené, tedy v plynné formě. Na rozdíl od benzínu, který je vstřikován do sacího kanálu před sací ventil motoru ve formě kapalné, a teprve po vstřiku se odpařuje. Na první pohled to nevypadá jako zásadní rozdíl, ale opak je pravdou. Plynové vstřikovače jsou velmi choulostivé na mechanické nečistoty, vznikající jako vedlejší produkt při změně skupenství – tedy při splynování kapalného propan-butanu v reduktoru neboli splynovači, a proto je nutné plyn před vstupem do vstřikovačů filtrovat. Z tohoto důvodu není možné přidávat aditiva LPG do kapalné fáze. Složky aditiva LPG jako jsou oleje, minerální a anorganické přísady , které se neodpaří spolu s LPG  by vlastně ucpaly filtr plynné fáze a následně poškodily vstřikovače plynu.
Aditiva LPG|Gaslube PremiumAditiva LPG|JLM Valve Saver Fluid 5L

 

 

      Odpovědí na tento problém je aditivum firem ERC, V-Lube a JLM, které vyvinuly vysoce účinné přísady Gaslube a JLM, určené pro ochranu ventilů a ventilových sedel pro motory spalující LPG a CNG. Tato aditiva LPG  plně uspokojují potřeby moderních benzínových motorů, jejichž ventily a ventilová sedla jsou vystavena působení vyšší teploty hoření a úplné absenci obsahu aditiv  ve spalovaném LPG či CNG.

Aditiva LPG pro přimazávání ventilů motorů na LPG a CNG

Účinná ochrana ventilů a ventilových sedel motorů na LPG a CNG